İNŞAAT SEKTÖRÜ İÇİN REFORM NİTELİĞİNDE ÇALIŞMA – Tolga ATAKAN | Tolga Atakan Resmi Web Sitesi

Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Üyesi Levent Tüzün ve İnşaat Şube Müdürü Muzaffer Yıldırım, Türkiye’de yayımlanan “2019 Yılı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları” kitabıyla ilgili geçtiğimiz hafta adamıza gelerek iki gün boyunca eğitim verdi.

4 Nisan 2019 Perşembe Sayıştay Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleşen ilk eğitime ülke genelindeki kurum ve kuruluşların temsilcileri ile birlikte Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği gibi meslek örgütleri ve diğer sektör paydaşları katıldı.

İkinci gün ise Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nda, Planlama ve İnşaat Dairesi ve Karayolları Dairesi personeline eğitim verildi.

Eğitimlerde birim fiyat analizleri ve kullanılan yazılımlar, keşif hazırlama, Türkiye’deki mevzuat ve uygulamalar, Yüksek Fen Kurulu’nun yapısı ve görevleri ile birlikte, poz numaraları ve malzeme açılımları ile ilgili bilgilendirme yapılırken aynı zamanda farkındalık yaratıldı. Bakanlık personeline verilen eğitimde ise KKTC’nin şu an içinde bulunduğu durum ile Türkiye’de uygulanan mevzuat ile KKTC’deki mevzuatın karşılaştırılması yapılarak bir yol haritası belirlendi.

Planlama ve İnşaat Dairesi Yasası’na göre daire, devletin inşaat rayiçlerini, fiyat analizlerini veya birim fiyatlarını hazırlamak ve yapmakla yükümlüdür. Daire tarafından hazırlanan birim fiyatlar KKTC genelinde resmi birim fiyat olarak uygulanıyor.

Söz konusu çalışma ile inşaat sektöründe üst ve alt yapıda yapılacak işler için gerekli rayiç bedellerin (malzeme, gümrük vergileri ve işçilik) bir araya getirilmesiyle hazırlanacak fiyat analizleri ile güncel ve girdileri detaylandırılmış birim fiyatlar ile uygulamalara ait pozlar ortaya çıkartılabilecek.

Bu kapsamda tüm inşaat sektörü ve yapım sürecini etkileyecek bu güncel rayiçler üzerinden yapılacak analizler ile oluşacak yeni birim fiyatlarının 2020’de yayınlanması planlanıyor.

Bununla birlikte sektördeki yeni sistem ile yapılacak birim fiyatlar üzerinden fiyatlandırma, birden fazla rayiç ile (malzeme, işçilik, müteahhit karı v.b.) ile birlikte bir standarda kavuşmuş olacak.

KKTC’deki inşaat sektörü için bir reform niteliğinde olan çalışmanın hayata geçmesiyle birlikte müteahhitler, kamu ve inşaat yaptıracak olan vatandaşlar yayımlanacak olan birim fiyat analizlerini kullanarak gerçeğe çok yakın maliyet keşifleri hazırlayabilecek.​​

logo-footer